Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2022-2023 môn Toán - Mã đề Huyện Cần Giờ 2

Câu 2 (1 điểm). Cho phương trình 3x2 +2x−9 = 0 có hai nghiệm là x1, x2. Không giải phương
trình, hãy tính giá trị của biểu thức A = (3x1 − 2x2) (3x2 − 2x1).
Câu 3 (1 điểm). Ngày 28/09/2018, sau trận động đất 7,5 độ Richter, cơn sóng thần (tiếng Anh
là tsunami) cao hơn 6 m đã tràn vào đảo Sulawesi của Indonesia và tàn phá thành phố Palu gây
thiệt hại vô cùng to lớn. Tốc độ của cơn sóng thần và chiều sâu của đại dương, nơi bắt đầu của
sóng thần liên hệ bởi công thức v = √dg. Trong đó g = 9,81 m/s2, d là chiều sâu của đại dương
tính bằng m, v là vận tốc của sóng thần tính bằng m/s.

a) Biết độ sâu trung bình tại Thái Bình Dương là 4000 m, hãy tính tốc độ trung bình của các
con sóng thần xuất phát từ đáy của Thái Bình Dương.

b) Theo tính toán của các nhà khoa học địa chất, vận tốc của đợt sóng thần ngày 28/09/2018
có vận tốc là 800 km/h, hãy tính chiều sâu của đại dương nơi tâm chấn động đất gây ra
sóng thần là bao nhiêu mét?

pdf 2 trang thihien 22/03/2023 15280
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2022-2023 môn Toán - Mã đề Huyện Cần Giờ 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_tham_khao_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2022_2023_mon_toan_ma.pdf

Nội dung text: Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2022-2023 môn Toán - Mã đề Huyện Cần Giờ 2

  1. Ƅ HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CẦN GIỜ NĂM HỌC: 2022 - 2023 ĐỀ THAM KHẢO MÔN: TOÁN 9 Đề thi gồm 8 câu hỏi tự luận. MINH CHÍ HỒ PHỐ THÀNH 10 SINH TUYỂN KHẢO THAM ĐỀ TẬP TUYỂN MÃ ĐỀ: Huyện Cần Giờ - 2 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (1,5 điểm). a) Vẽ đồ thị hàm số (P ): y = −x2 và đường thẳng (d): y = −4x + 3 trên cùng mặt phẳng tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P ) và (d) bằng phép toán. 2 Câu 2 (1 điểm). Cho phương trình 3x +2x−9 = 0 có hai nghiệm là x1, x2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A = (3x1 − 2x2) (3x2 − 2x1). Câu 3 (1 điểm). Ngày 28/09/2018, sau trận động đất 7,5 độ Richter, cơn sóng thần (tiếng Anh là tsunami) cao hơn 6 m đã tràn vào đảo Sulawesi của Indonesia và tàn phá thành phố Palu gây thiệt hại vô cùng to lớn. Tốc độ của√ cơn sóng thần và chiều sâu của đại dương, nơi bắt đầu của sóng thần liên hệ bởi công thức v = dg. Trong đó g = 9,81 m/s2, d là chiều sâu của đại dương tính bằng m, v là vận tốc của sóng thần tính bằng m/s. a) Biết độ sâu trung bình tại Thái Bình Dương là 4000 m, hãy tính tốc độ trung bình của các con sóng thần xuất phát từ đáy của Thái Bình Dương. b) Theo tính toán của các nhà khoa học địa chất, vận tốc của đợt sóng thần ngày 28/09/2018 có vận tốc là 800 km/h, hãy tính chiều sâu của đại dương nơi tâm chấn động đất gây ra sóng thần là bao nhiêu mét? Câu 4 (1 điểm). Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, người ta tạo ra nhiều mẫu xe lăn đẹp và tiện dụng cho nguời khuyết tật. Công ty A đã sản xuất ra những chiếc xe lăn cho người khuyết tật với số vốn ban đầu là 500 triệu đồng. Chi phí để sản xuất ra một chiếc xe lăn là 2 500 000 đồng. Giá bán ra mỗi chiếc là 3000 000 đồng. a) Viết hàm số biểu diễn tổng số tiền đã đầu tư đến khi sản xuất ra được x chiếc xe lăn (gồm vốn ban đầu và chi phí sản xuất) và hàm số biểu diễn số tiền thu được khi bán ra x chiếc xe lăn. b) Công ty A phải bán bao nhiêu chiếc xe mới có thể thu hồi được vốn ban đầu? Câu 5 (1 điểm). Để giúp các bạn trẻ "khởi nghiệp", ngân hàng cho vay vốn ưu đãi với lãi suất 5%/năm. Một nhóm bạn trẻ vay 100 triệu đồng làm vốn kinh doanh hàng tiểu thủ công mỹ nghệ. a) Hỏi sau một năm các bạn trẻ phải trả cho ngân hàng cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? 117