Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Thủ Đức 4

Câu 3: (0,75 điểm) Bạn An mang theo x (nghìn đồng), An mua lần lượt ba món đồ ở ba nơi khác 
nhau. 
Món đồ thứ nhất, An trả một nửa tiền mang theo và thêm 10 000 đồng. 
Món đồ thứ hai, An trả một nửa tiền còn lại sau khi mua món đồ thứ nhất và thêm 10 000 đồng. 
Món đồ thứ hai, An trả một nửa tiền còn lại sau khi mua món đồ thứ hai và thêm 10 000 đồng. 
Gọi y (nghìn đồng) là số tiền còn lại sau khi An mua ba món đồ trên.  
a) Viết công thức tính y theo x. 
b) Sau khi mua ba món đồ trên, An còn lại 22 500 đồng. Hỏi An đã mang theo bao nhiêu tiền 
và giá của mỗi món đồ trên là bao nhiêu?  
Câu 4: (1.0 điểm) Giả sử giá tiền điện hàng tháng được tính theo bậc thang như sau: 
Bậc 1: Từ 1kWh đến 100kWh thì giá điện là: 1500đ/kWh 
Bậc 2: Từ 101kWh đến 150kWh thì giá điện là: 2000đ/kWh 
Bậc 3: Từ 151kWh trở lên thì giá điện là: 4000đ/kWh 
(Ví dụ: Nếu dùng 170kWh thì có 100kWh tính theo giá bậc 1, có 50kWh tính theo giá bậc 2 
và có 20kWh tính theo giá bậc 3 ). 
Tháng 4 năm 2021 tổng số tiền điện của nhà bạn A và nhà bạn B là 560000 đ. So với tháng 4 
thì tháng 5 tiền điện của nhà bạn A tăng 30%, nhà bạn B tăng 20%, do dó tổng số tiền điện 
của cả hai nhà trong tháng 5 là 701000 đ. Hỏi tháng 4 nhà bạn A phải trả bao nhiêu tiền điện 
và dùng hết bao nhiêu kWh ? (biết rằng số tiền điện ở trên không tính thuế giá trị gia tăng).
pdf 2 trang thihien 22/03/2023 20400
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Thủ Đức 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_tham_khao_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2023_2024_mon_toan_ma.pdf

Nội dung text: Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Thủ Đức 4

  1. HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN TP HỒ CHÍ MINH SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 PHÒNG GD&ĐT TP THỦ ĐỨC NĂM HỌC: 2023-2024 MÔN TOÁN 9 ĐỀ THAM KHẢO Đề thi gồm 8 câu hỏi tự luận MÃ ĐỀ: THỦ ĐỨC – 4 Thời gian: 120 phút(Không kể thời gian phát đề) MINH CHÍ HỒ PHỐ THÀNH 10 SINH TUYỂN KHẢO THAM ĐỀ TẬP TUYỂN Câu 1: (1.5 điểm) Cho parabol P y x:2 2 và đường thẳng d y x:1 . a) Vẽ P và d trên cùng hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của và bằng phép tính. Câu 2: (1,0 điểm) Cho phương trình 4x2 – 2x – 1 = 0 có 2 nghiệm x1, x2. Không giải phương 1 trình, hãy tính giá trị của biểu thức: A = (x1 – x2)2 – x1 ( − ) 1 2 Câu 3: (0,75 điểm) Bạn An mang theo x (nghìn đồng), An mua lần lượt ba món đồ ở ba nơi khác nhau. Món đồ thứ nhất, An trả một nửa tiền mang theo và thêm 10 000 đồng. Món đồ thứ hai, An trả một nửa tiền còn lại sau khi mua món đồ thứ nhất và thêm 10 000 đồng. Món đồ thứ hai, An trả một nửa tiền còn lại sau khi mua món đồ thứ hai và thêm 10 000 đồng. Gọi y (nghìn đồng) là số tiền còn lại sau khi An mua ba món đồ trên. a) Viết công thức tính y theo x. b) Sau khi mua ba món đồ trên, An còn lại 22 500 đồng. Hỏi An đã mang theo bao nhiêu tiền và giá của mỗi món đồ trên là bao nhiêu? Câu 4: (1.0 điểm) Giả sử giá tiền điện hàng tháng được tính theo bậc thang như sau: Bậc 1: Từ 1k Wh đến 100kWh thì giá điện là: 1500đ/kWh Bậc 2: Từ 101kWh đến 150kWh thì giá điện là: 2000đ/kWh Bậc 3: Từ 151kWh trở lên thì giá điện là: 4000đ/kWh (Ví dụ: Nếu dùng 170kWh thì có 100kWh tính theo giá bậc 1, có 50k W h tính theo giá bậc 2 và có 20k W h tính theo giá bậc 3 ). Tháng 4 năm 2021 tổng số tiền điện của nhà bạn A và nhà bạn B là 560000 đ. So với tháng 4 thì tháng 5 tiền điện của nhà bạn A tăng 30%, nhà bạn B tăng 20%, do dó tổng số tiền điện của cả hai nhà trong tháng 5 là 701000 đ. Hỏi tháng 4 nhà bạn A phải trả bao nhiêu tiền điện và dùng hết bao nhiêu kWh ? (biết rằng số tiền điện ở trên không tính thuế giá trị gia tăng). Câu 5: (1,0 điểm) Trong kết quả xét nghiệm lượng đường trong máu có bệnh viện tính theo đơn vị là mg dl/ nhưng cũng có bệnh viện tính theo đơn vị là mmoll/ . Công thức chuyển đổi là 1 mmoll/ = 18 mg dl/ . Hai bạn Quý và Mão nhịn ăn sáng sau khi thử đường huyết tại nhà có chỉ số đường huyết lần lượt là 70 mg dl/ và 90 mg dl/ . Căn cứ vào bảng sau, em hãy cho biết tình trạng sức khỏe của hai bạn Quý và Mão: Tên xét nghiệm Hạ đường Đường huyết Giai đoạn tiền Chuẩn đoán huyết bình thường tiểu đường bệnh tiểu đường Đường huyết lúc x 4.0 4.0 x 5.6 5.6 x 7.0 x 7.0 đói mmol/ l mmoll/ mmol/ l mmol/ l ( x mmll/ ) Câu 6: (0,75 điểm) Nhân dịp năm mới, Công ty TNHH thực phẩm ORION VINA đã cho ra mắt bộ quà Tết Orion với thiết kế đa dạng, sang trọng để phục vụ nhu cầu mua sắm, sử dụng quà Tết 7