Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Quận 3-1

Bài 3. (1,0 điểm) Nồng độ cồn trong máu (BAC - Blood 
Alcohol Concentration) là tỉ lệ lượng rượu (gam) trong 100 
mililít máu.  
Ví dụ: BAC 0,03 nghĩa là có 0,03g rượu trong 100mL 
máu. Uống càng nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu 
càng cao và càng dễ gây tai nạn khi điều khiển phương tiện 
giao thông. 
Với một người đã uống khoảng 100g rượu (rượu 
ethyl hoặc ethanol) thì nồng độ BAC của người đó sau t giờ 
được thể hiện qua đồ thị như Hình 2. 
Hình 2. Đồ thị nồng độ BAC 
a) Gọi y là nồng độ BAC của một người sau khi uống khoảng 100g rượu trong t giờ. Viết 
công thức biểu thị y theo t, biết y là một hàm số bậc nhất của t. 
b) Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt; mức xử phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với người điều khiển 
xe máy được tính theo Bảng 1. Hỏi sau khi uống 100g rượu khoảng 2 giờ, nếu người này 
điều khiển xe máy tham gia giao thông đường bộ thì sẽ bị xử phạt ở mức nào?
pdf 2 trang thihien 22/03/2023 16580
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Quận 3-1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_tham_khao_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2023_2024_mon_toan_ma.pdf

Nội dung text: Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Quận 3-1

  1. HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN TP HỒ CHÍ MINH SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 PHÒNG GD&ĐT QUẬN 3 NĂM HỌC: 2023-2024 MÔN TOÁN 9 ĐỀ THAM KHẢO Đề thi gồm 8 câu hỏi tự luận MÃ ĐỀ: QUẬN 3 – 1 Thời gian: 120 phút(Không kể thời gian phát đề) Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y 2x 3. a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. 2 Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình 2 3xx 0 có hai nghiệm xx12, . 2222 Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A x x x 1212x . Bài 3. (1,0 điểm) Nồng độ cồn trong máu (BAC - Blood Alcohol Concentration) là tỉ lệ lượng rượu (gam) trong 100 mililít máu. Ví dụ: BAC 0,03 nghĩa là có 0,03g rượu trong 100mL máu. Uống càng nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu càng cao và càng dễ gây tai nạn khi điều khiển phương tiện giao thông. Với một người đã uống khoảng 100g rượu (rượu ethyl hoặc ethanol) thì nồng độ BAC của người đó sau t giờ được thể hiện qua đồ thị như Hình 2. Hình 2. Đồ thị nồng độ BAC a) Gọi y là nồng độ BAC của một người sau khi uống khoảng 100g rượu trong t giờ. Viết công thức biểu thị y theo t, biết y là một hàm số bậc nhất của t. b) Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; mức xử phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với người điều khiển xe máy được tính theo Bảng 1. Hỏi sau khi uống 100g rượu khoảng 2 giờ, nếu người này điều khiển xe máy tham gia giao thông đường bộ thì sẽ bị xử phạt ở mức nào? Bảng 1. Tra cứu mức phạt các lỗi vi phạm giao thông. STT Lỗi vi phạm Mức phạt tiền và hình phạt 1 Nồng độ chưa vượt quá BAC 0,05 02 - 03 triệu đồng thu bằng lái xe từ 10 - 12 tháng TUYỂN TẬP ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2 Nồng độ từ BAC 0,05 đến BAC 0,08 04 - 05 triệu đồng thu bằng lái xe từ 16 - 18 tháng 3 Nồng độ lớn hơn BAC 0,08 06 - 08 triệu đồng thu bằng lái xe từ 22 - 24 tháng 16