Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Quận 8-2

Câu 3: (0,75 điểm)  Mối quan hệ giữa lợi nhuận và số sản phẩm bán được trong một tháng tại 
một cửa hàng tính theo công thức T = 20.n – 500. Trong đó T là số tiền lợi nhuận tính theo ngàn 
đồng, n là số sản phẩm bán được trong tháng. 
a) Nếu trong tháng 9 cửa hàng bán được 5000 sản phẩm thì lợi nhuận thu về là bao nhiêu? 
b) Mối quan hệ giữa số tiền lợi nhuận và số nhân viên làm việc là T = 9000.k  với k là số nhân 
viên ( k ∈ N *), T là lợi nhuận tính theo đơn vị ngàn đồng. Vậy nếu cửa hàng có 8 nhân viên thì 
một tháng bán được bao nhiêu sản phẩm?   
Câu 4: (1,0 điểm) Nhằm động viên, khen thưởng các em đạt danh hiệu “học sinh giỏi cấp thành 
phố” năm học 2021 -2022, trường THCS A tổ chức chuyến tham quan ngoại khóa tại một điểm 
du lịch với mức giá ban đầu là 375 000 đồng/người. Biết công ty du lịch giảm 10% chi phí cho 
mỗi giáo viên và giảm 30% chi phí cho mỗi học sinh. Số học sinh tham gia gấp 4 lần số giáo viên 
và tổng chi phí tham quan (sau khi giảm giá) là  
12 487 500 đồng. Tính số giáo viên và số học sinh đã tham gia chuyến đi?
pdf 2 trang thihien 22/03/2023 15840
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Quận 8-2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_tham_khao_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2023_2024_mon_toan_ma.pdf

Nội dung text: Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Quận 8-2

  1. HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN TP HỒ CHÍ MINH SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 PHÒNG GD&ĐT QUẬN 8 NĂM HỌC 2023 – 2024 ĐỀ THAM KHẢO MÔN: TOÁN Đề thi gồm 8 câu hỏi tự luận MÃ ĐỀ: Quận 8 - 2 Thời gian: 120 phút. (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1,5 điểm) 1 1 Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = x + 2 4 2 a/ Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục toạ độ. b/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. Câu 2: (1, 0 điểm) Cho phương trình: x2 – x – 12 = 0 có hai nghiệm x1; x2 x 1 x 1 Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: A 1 2 x 2 x1 Câu 3: (0,75 điểm) Mối quan hệ giữa lợi nhuận và số sản phẩm bán được trong một tháng tại một cửa hàng tính theo công thức T = 20.n – 500. Trong đó T là số tiền lợi nhuận tính theo ngàn đồng, n là số sản phẩm bán được trong tháng. a) Nếu trong tháng 9 cửa hàng bán được 5000 sản phẩm thì lợi nhuận thu về là bao nhiêu? b) Mối quan hệ giữa số tiền lợi nhuận và số nhân viên làm việc là T = 9000.k với k là số nhân viên ( k ∈ N *), T là lợi nhuận tính theo đơn vị ngàn đồng. Vậy nếu cửa hàng có 8 nhân viên thì một tháng bán được bao nhiêu sản phẩm? Câu 4: (1,0 điểm) Nhằm động viên, khen thưởng các em đạt danh hiệu “học sinh giỏi cấp thành phố” năm học 2021 -2022, trường THCS A tổ chức chuyến tham quan ngoại khóa tại một điểm du lịch với mức giá ban đầu là 375 000 đồng/người. Biết công ty du lịch giảm 10% chi phí cho mỗi giáo viên và giảm 30% chi phí cho mỗi học sinh. Số học sinh tham gia gấp 4 lần số giáo viên và tổng chi phí tham quan (sau khi giảm giá) là 12 487 500 đồng. Tính số giáo viên và số học sinh đã tham gia chuyến đi? Câu 5: (1,0 điểm) Bà Năm nuôi tất cả 10 con heo, mỗi con 70kg. Đến ngày xuất chuồng bà bán được 4 con với giá lúc ổn định là 58 000 đồng/1kg heo hơi (cân heo hơi là heo vẫn còn sống, cân tại chuồng). Tháng sau, gặp trận dịch bệnh bà Năm phải bán với giá giảm 40% so với giá khi ổn định. Biết giá vốn bà đầu tư lúc ban đầu nuôi heo là 32 000 đồng/1kg heo hơi. a) Sau khi bán hết 10 con heo thì sẽ bà Năm lời bao nhiêu tiền. b) Một người buôn bán heo ở chợ đã mua 2 con heo của bà Năm với giá lúc ổn định. Người đó muốn lời 60% so tổng số tiền vốn bỏ ra gồm số tiền mua heo và chi phí vận chuyển heo là 2 triệu đồng, thì người đó cần bán lẻ mỗi kg heo bao nhiêu tiền ? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng nghìn) TUYỂN TẬP ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 48