Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Huyện HM 3

Bài 5: (1,0 điểm) 
Hằng năm, sau khi kết thúc kiểm tra HKI, học sinh trường THCS A lại náo nức chào đón ngày 
Hội Xuân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, các lớp sẽ mở các gian hàng ẩm thực và học 
sinh toàn trường sẽ mua các sản phẩm bằng số phiếu do Ban tổ chức phát hành với số tiền 5 
000 đồng cho mỗi phiếu.  
Năm nay, lớp 9A1 quyết định tổ chức gian hàng ẩm thực với số vốn là 1 612 000 đồng. Gọi x 
là số phiếu lớp 9A1 thu được từ gian hàng và y (đồng) là  số tiền nhận được tương ứng sau 
khi trừ vốn. 
a) Viết công thức tính y theo x. 
b) Lớp 9A1 phải thu vào ít nhất bao nhiêu phiếu để không bị lỗ vốn?
pdf 2 trang thihien 22/03/2023 14620
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Huyện HM 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_tham_khao_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2023_2024_mon_toan_ma.pdf

Nội dung text: Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Mã đề Huyện HM 3

  1. HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN TP HỒ CHÍ MINH SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HÓC MÔN NĂM HỌC 2023 – 2024 ĐỀ THAM KHẢO MÔN: TOÁN Đề thi gồm 8 câu hỏi tự luận MÃ ĐỀ: Huyện HM- 3 Thời gian: 120 phút. (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (1,5 điểm) MINH CHÍ HỒ PHỐ THÀNH 10 SINH TUYỂN KHẢO THAM ĐỀ TẬP TUYỂN Cho prabol (P): yx 2 và đường thẳng (D): yx 2 a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán. Bài 2: (1,0 điểm) 2 Cho phương trình xx 4 5 0 có hai nghiệm là 1 푣à 2. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức Axxxx (3)(3)71221 . Bài 3: (1,0 điểm) Tiền lương hằng tháng hiện nay của giáo viên được tính theo công thức Axmpt (.)(1) Trong đó: A (đồng): là tiền lương một tháng : Các phụ cấp (chức vụ, thâm niêm, ) : hệ số lương 푡: Tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi. : lương tối thiểu cho một hệ số Ví dụ: Anh Nguyễn Văn An là một giáo viên trung học có hệ số lương là 2,34 (không phụ cấp chức vụ, thâm niên), lương tối thiểu là 1 490 000 đồng và giáo viên này được hưởng phụ cấp ưu đãi là 30% . Tiền lương mỗi tháng của anh Nguyễn Văn An là Ax mpt( .)(1) (2,34.14900000).(130%) 4 532 580 (đồng) a) Anh Nguyễn Văn Bình là một giáo viên trung học có hệ số lương là 2,67 (không phụ cấp chức vụ, thâm niên, ), lương tối thiểu là 1 490 000 đồng và giáo viên này được hưởng phụ cấp ưu đãi là 30% . Hỏi lương của anh Bình mỗi tháng bao nhiêu? b) Anh Nguyễn Văn Phúc cũng là một giáo viên hưởng ưu đãi như trên (không phụ cấp chức vụ, thâm niêm, ) lãnh lương một tháng với số tiền là 9 646 260 đồng thì có hệ số lương của anh Phúc là bao nhiêu? Bài 4: (0,75 điểm) 127