Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Đề tham khảo 3 - PGD&ĐT Bình Chánh

Câu 5. (1 điểm) Anh An làm việc cho một công ty sản xuất hàng cao cấp, anh được 
trả năm triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng cho 48 tiếng làm việc trong một tuần. Sau đó để 
tăng thêm thu nhập, anh An đã đăng ký làm thêm một số giờ nửa trong tuần, mỗi giờ làm 
thêm này anh An được trả bằng 150% số tiền mà mỗi giờ anh An được trả trong 48 giờ đầu. 
Cuối tuần sau khi xong việc, anh An được lãnh số tiền là bảy triệu hai trăm ngàn đồng. Hỏi 
anh An đã làm thêm bao nhiêu giờ trong tuần đó? 
Câu 6. (1 điểm) Một cái trục lăng sơn nước có 
dạng hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 5cm, 
chiều dài lăn là 23cm (hình bên). Hỏi, người thợ cần sơn 
một mặt của bức tường hình chữ nhật có chiều dài 5m 
và chiều rộng 4m thì lăn sơn nước sẽ quay bao nhiêu 
vòng. Biết bức tường có một cửa sổ hình chữ nhật kích 
thước 1𝑚 × 2𝑚. Biết diện tích xung quanh hình trụ là 
2𝜋𝑅ℎ với 𝑅 là bán kính đáy; h là chiều cao hình trụ.
pdf 2 trang thihien 22/03/2023 14900
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Đề tham khảo 3 - PGD&ĐT Bình Chánh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_tham_khao_tuyen_sinh_lop_10_nam_hoc_2023_2024_mon_toan_de.pdf

Nội dung text: Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 môn Toán - Đề tham khảo 3 - PGD&ĐT Bình Chánh

  1. HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2023 - 2024 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁ NGÀY . . . THÁNG 6 NĂM 2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN: TOÁN PHÒNG GDĐT BÌNH CHÁNH Đê thi gồm 8 câu hỏi tự luận. MINH CHÍ HỒ PHỐ THÀNH 10 SINH TUYỂN KHẢO THAM ĐỀ TẬP TUYỂN ĐỀ THAM KHẢO - 3 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phátđ ề) (Đề thi gồm 02 trang) 1 1 Câu 1. (1,5 điểm) Cho (푃): = 2 và ( ): = + 2 4 2 a) Vẽ (푃) và ( ) trên cùng mặt phẳng tọa độ b) Tìm tọa độ giao điểm của (푃) và ( ). 2 Câu 2. (1 điểm) Cho phương trình − 2 − 3 = 0 có hai nghiệm 1, 2. Tính giá trị 2 của biểu thức: = 2 1 + 2 Câu 3. (0,75 điểm) Hai lớp 9A và 9B cùng tham gia quyên góp tiền giúp các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị học tập. Trung bình một học sinh lớp 9A góp 18 000 đồng, một học sinh lớp 9B góp 20 000 đồng. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết rằng cả hai lớp có 85 học sinh và tổng số tiền góp được là 1 610 000 đồng? Câu 4. (0,75đ) Dưới đây là bảng phân loại mức độ gầy - béo của một người dựa vào chỉ số BMI. Thang phân loại của Tổ chức y tế thế giới (WHO) dành cho người châu Âu và thang phân loại của Hiệp hội đái tháo đường các nước châu Á (IDI & WPRO) được áp dụng cho người châu Á. Bảng phân loại mức độ gầy - béo của một người dựa vào chỉ số BMI Dựa vào thang phân loại của IDI & WPRO dành cho người châu Á thì BMI lý tưởng của người Việt Nam là từ 18,5 đến 22,9. Ngoài ra bạn có thể tính nhẩm nhanh cân nặng lý tưởng của mình dựa vào chiều cao theo cách sau: - Cân nặng lý tưởng = Số lẻ của chiều cao (tính bằng cm) x 9 rồi chia 10 - Mức cân tối đa = Bằng số lẻ của chiều cao (tính bằng cm) - Mức cân tối thiểu = Số lẻ của chiều cao (tính bằng cm) x 8 rồi chia 10 139